Välkommen till Liberalerna Ekerö

Sök liberala svar här:

Ekerö kan bättre!

Vi Ekeröliberaler planerar för framtiden idag. Ekerö är en god kommun att leva i med höga natur- och kulturvärden. Vår vision är att Ekerö ska utvecklas från att vara en landsbygds-kommun till en kommun med både landsbygd och småstäder med goda kommunikationer i huvudstadens närhet. Ekerö är i stort en välskött kommun där det är bra att bo och leva i och där invånarna trivs. Dock ser vi att med en mer liberal politik kan valfriheten för alla invånare i kommunen öka och demokratin utvecklas. Genom invånarnas ökade engage-mang och möjligheter att välja i sina egna liv gynnas kommunens utveckling för en håll-bar framtid för alla. Vi, liberaler på Ekerö, vill att den enskilda individen sätts i centrum och att kommunen ska satsa mer på samhällsplanering för att skola, äldreomsorg, näringsliv, trafik med mera ska fungera bättre. Vi vet att Ekerö kommun kommer att växa och vi vill bidra till nya lösningar på gamla frågor.

Liberalism handlar om frihet. Frihet att forma ditt eget liv. Förutsättningar för alla att växa och utvecklas. Öppenhet, mångfald och tolerans.

Nyheter i Stockholm

Facebook

Liberalerna Ekerö

Liberalerna Ekerö röstade på kommunfullmäktige 6/11 JA till förslag om

– att familjer med försörjningsstöd kan få stöd för fritidsaktiviteter för barnen

– att öka tillgängligheten på världsarvet Hovgården

– att kommunen bör motverka att mikroplaster sprids i Mälaren

– att införa mer rörelse och utevistelse under skoldagen

Men, tyvärr ville den M-ledda alliansen med stöd av SD annorlunda och röstade nej.

#ekerökanbättre

Photos from Liberalerna Ekerö's post

Onsdag 16 januari 2019 18:00–20:00

Liberal start: Ideologi

Ledande liberaler

Fredrik Ohls Fredrik Ohls
Kommun- och landstingsfullmäktigekandidat
Mejla Fredrik
Eva Sydhoff Henriksen Eva Sydhoff Henriksen
Kommunfullmäktigekandidat
Mejla Eva

Framtiden är liberal

Kunskap Allt börjar med en bra skola

Integration Möjligheter och krav

Idéer Framtiden är liberal

No response

Vill du veta mer om vår politik eller ha kontakt med Liberalerna där du bor? Lämna din e-postadress här, så hör vi av oss.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.