Välkommen till Liberalerna Ekerö

Sök liberala svar här:

Ekerö kan bättre!

Vi Ekeröliberaler planerar för framtiden idag. Ekerö är en god kommun att leva i med höga natur- och kulturvärden. Vår vision är att Ekerö ska utvecklas från att vara en landsbygds-kommun till en kommun med både landsbygd och småstäder med goda kommunikationer i huvudstadens närhet. Ekerö är i stort en välskött kommun där det är bra att bo och leva i och där invånarna trivs. Dock ser vi att med en mer liberal politik kan valfriheten för alla invånare i kommunen öka och demokratin utvecklas. Genom invånarnas ökade engage-mang och möjligheter att välja i sina egna liv gynnas kommunens utveckling för en håll-bar framtid för alla. Vi, liberaler på Ekerö, vill att den enskilda individen sätts i centrum och att kommunen ska satsa mer på samhällsplanering för att skola, äldreomsorg, näringsliv, trafik med mera ska fungera bättre. Vi vet att Ekerö kommun kommer att växa och vi vill bidra till nya lösningar på gamla frågor.

Liberalism handlar om frihet. Frihet att forma ditt eget liv. Förutsättningar för alla att växa och utvecklas. Öppenhet, mångfald och tolerans.

Nyheter i Stockholm

Facebook är inaktiverat eftersom tracking inte är godkänt

Lördag 24 april 2021 12:30–16:00

Förbundsårsmöte

Ledande liberaler

Fredrik Ohls Fredrik Ohls
Gruppledare, kommunfullmäktigeledamot, ledamot i kommunstyrelsen, ledamot planutskottet
Mejla Fredrik
Eva Sydhoff Henriksen Eva Sydhoff Henriksen
Kommunfullmäktigeledamot, ledamot kommunstyrelsen och Barn- och utbildningsnämnden,
Mejla Eva
Alexander Lind af Hageby Alexander Lind af Hageby
Kommunfullmäktigeledamot, ledamot miljönämnden, ledamot byggnadsnämnden, ersättare kommunstyrelsen
Mejla Alexander

Framtiden är liberal

Kunskap Allt börjar med en bra skola

Integration Möjligheter och krav

Idéer Framtiden är liberal

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.