Se alla

Ekerö kan bättre!

Se vår valfilm för kommunvalet 2022 här.

Vi Ekeröliberaler planerar för framtiden idag. Ekerö är en god kommun att leva i, med höga natur- och kulturvärden. Vår vision är att Ekerö ska utvecklas från att vara en landsbygdskommun till en kommun med både landsbygd, småstäder och goda kommunikationer i huvudstadens närhet. Ekerö är i stort en välskött kommun där det är bra att bo och leva och där invånarna trivs. Dock ser vi att en mer liberal politik kan öka valfriheten och utveckla demokratin för alla invånare i kommunen. Genom invånarnas ökade engagemang och valfrihet i sina egna liv gynnas kommunens utveckling för en hållbar framtid för alla. Vi liberaler på Ekerö vill att den enskilda individen sätts i centrum och att kommunen ska satsa mer på samhällsplanering för att skola, äldreomsorg, näringsliv, trafik med mera ska fungera bättre. Vi vet att Ekerö kommun kommer att växa och vi vill bidra till nya lösningar på gamla frågor.

Liberalism handlar om frihet. Frihet att forma ditt eget liv. Förutsättningar för alla att växa och utvecklas. Öppenhet, mångfald och tolerans.

Nyheter i Ekerö

  • 31 mars 2022

    Pressmeddelande

    Liberalerna Ekerö har nyligen haft sitt årsmöte. Förutom beslut om sedvanliga ärenden diskuterades rikspolitiken sedd ur ett liberalt perspektiv. Inbjuden talare var förbundssekreterare Juno…

  • 17 maj 2021

    Kan du göra det bättre själv?

    Liberalerna Ekerö söker dig som vill vara med och påverka Ekerös framtid. Du kan föreslå dig själv till kandidat för den mandatperiod som följer…

Liberalerna i Stockholms län