Se alla

Vi gör Ekerö bättre!

Vi liberaler på Ekerö planerar för framtiden idag. Ekerö är en god kommun att leva i, med höga natur- och kulturvärden. Vår vision är att Ekerö ska utvecklas från att vara en landsbygdskommun till en kommun med både landsbygd, småstäder och goda kommunikationer i huvudstadens närhet. Ekerö är i stort en välskött kommun där det är bra att bo och leva och där invånarna trivs. Dock ser vi att en mer liberal politik kan öka valfriheten och utveckla demokratin för alla invånare i kommunen. Genom invånarnas ökade engagemang och valfrihet i sina egna liv gynnas kommunens utveckling för en hållbar framtid för alla.

Vi liberaler på Ekerö vill att den enskilda individen sätts i centrum och att kommunen ska satsa mer på samhällsplanering för att skola, äldreomsorg, näringsliv, trafik med mera ska fungera bättre. Vi vet att Ekerö kommun kommer att växa och vi vill bidra till nya lösningar på gamla frågor.

Liberalism handlar om frihet. Frihet att forma ditt eget liv. Förutsättningar för alla att växa och utvecklas. Öppenhet, mångfald och tolerans.

Vi gör Ekerö bättre! Se våran film här.

Nyheter i Ekerö

 • 31 januari 2024

  Tappsunds Förskola

  Ekerö strand står inför en exploatering med nytt bostadsområde och kommunal infrastruktur. I detta arbete ingår uppförande av en ny förskola som snart är…

 • 31 januari 2024

  Utvecklingen av Ekerö Centrum

  Ekerö har tagit fram en strukturplan och gestaltningsvision för det nya Ekerö Centrum som politiken enats runt, läs mer här. Allt är inte klart…

 • 8 december 2023

  Nu bygger vi Ekerö Mälarstad!

  Alla delar utom Ekerö Strand skall förhålla sig till kommunens politiskt beslutade gestaltningsvision: En del är bussgaragetomten, en del är gamla Barnängenfabriken som vi…

 • 11 oktober 2023

  Hur ska Ekerö centrum bli i framtiden? 

    Ekerö strand är redan delvis påbörjad av JM, Skanska och Wallfast. Nuvarande bussdepån ska flytta till Enlunda och fastigheten ska bebyggas. Liberalerna har…

 • 6 juni 2023

  Pressmeddelande

  Den politiska situationen på Ekerö är svår. Liberalernas förstahandsalternativ bestående av Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna i en Mälaröallians har havererat. Det är inte…

 • Liberalerna Ekerö kommunfullmäktigekandidater 2022
  26 maj 2023

  Pressmeddelande

  Den politiska situationen på Ekerö är svår. Liberalernas förstahandsalternativ bestående av Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna i en Mälaröallians har havererat sedan Centern och…

 • 31 mars 2022

  Pressmeddelande

  Liberalerna Ekerö har nyligen haft sitt årsmöte. Förutom beslut om sedvanliga ärenden diskuterades rikspolitiken sedd ur ett liberalt perspektiv. Inbjuden talare var förbundssekreterare Juno…

 • 17 maj 2021

  Kan du göra det bättre själv?

  Liberalerna Ekerö söker dig som vill vara med och påverka Ekerös framtid. Du kan föreslå dig själv till kandidat för den mandatperiod som följer…

 • 22 februari 2021

  Liberalerna Ekerös årsmöte 2021

  Liberalerna Ekerö, som är kommunens tredje största parti, samlades söndagen den 21 februari för att hålla sin årsstämma. Det var 22 medlemmar som deltog…

 • 4 juni 2020

  Pressmeddelande

  Samarbetet med Mälarökoalitionen ingicks efter valet för att bilda ett nytt mer mittenorienterat styre för Ekerö eftersom vi bildar en större minoritet än Alliansen.…

 • 10 januari 2020

  Liberalerna Ekerös gruppledare avgår

  Liberalerna Ekerös gruppledare Göran Hellmalm har avgått pga personliga skäl. Föreningen beklagar detta men har förståelse och respekt för Görans beslut. Föreningsordföranden Hans Henriksen…

 • 7 mars 2019

  Mälarökoalitionens politiska plattform

  Efter politiska förhandlingar under hösten 2018 beslöt Liberalerna i Ekerö att vara med att skapa Mälarökoalitionen tillsammans med Mp, S och Ö-partiet. Dessa partier…

 • 24 augusti 2018

  Liberalerna Ekerö valmanifest

  Vi presenterar vårt valmanifest med våra tre fokusområden; skola, boende och infrastruktur. Ekerö är i stort en välskött kommun där det är bra att…

 • 22 augusti 2018

  Liberalernas partiprogram för Ekerö

  Ekerö kan bättre! Vi Ekeröliberaler planerar för framtiden idag. Ekerö är en god kommun att leva i med höga natur- och kulturvärden. Vår vision…

 • 4 mars 2017

  Liberalerna Ekerö lämnar allianssamarbetet

  Pressmeddelande Liberalerna Ekerö 2017-03-04 Liberalerna Ekerö lämnar Allianssamarbetet Styrelsen för Liberalerna Ekerö har 1/3 2017 fattat beslut om att lämna det organiserade allianssamarbetet med…

 • 12 juni 2016

  Alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor

  ”Alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen”, så låter Riksdagens övergripande mål kring ungdomsfrågor. Liberalerna har…

Sociala medier

 • Följ på: