Se alla

Kommunalisera Närlunda och Stockby vägföreningar!

Vi i Liberalerna Ekerö anser att det är hög tid att Ekerö kommun tar ett större ansvar för vägar samt gång- och cykelvägar i våra tätorter. Dagens situation är ohållbar och det kommer bli allt värre när Ekerö växer de kommande åren. För oss är inte frågan om vi ska kommunalisera de stora vägföreningarna utan hur gör kommunen det på bästa vis.

Tisdag 8 juni 2021

 

Man inleder med Närlunda och Stockby vägföreningar men principen kan även tillämpas på andra vägföreningar om de så önskar och det är motiverat ur ett samhällsperspektiv. Vi har därför i kommunfullmäktige 25 maj lagt en motion om att Närlunda och Stockby vägföreningar ska kommunaliseras.

Ekeröalliansen motdrag är att nu återigen utreda vägföreningsfrågan. Det anser vi vara onödigt då den redan är utredd fyra gånger 1975, 1982, 1987 och 2007. Alla gånger har utredningarna kommit fram till att kommunen ska ta över huvudmannaskapet för vägar inom tätorterna. Det är helt poänglöst att utreda detta en gång till, det är bortkastade pengar vars enda syfte är att skjuta frågan på framtiden menar Alexander Lind af Hageby, kommunfullmäktigeledamot Liberalerna Ekerö. Han fortsätter ” Nej man bör ta besluta nu att kommunalisera Närlunda och Stockby vägföreningar. Om något ska utredas är det hur man gör detta på bästa vis.”

Liberalerna Ekerö har en längre tid varit i samtal med Närlunda och Stockby vägföreningars styrelser. Vi har en samsyn i denna fråga då båda föreningarna i åratal har drivit linjen att de vill att kommunen tar över deras väghållningsansvar.

Thomas Sjökvist, ordförande Närlunda vägförening anser att det är märkligt att ett antal privatpersoner i en styrelse ska vara kommunens gatukontor. Vägföreningen har ca 3000 medlemsfastigheter och omsätter ca 12 miljoner, det är nästan som en kommun i kommunen verksamhetsmässigt. 98% av våra medlemmar vill att kommunen tar över ansvaret som Plan och-bygglagen föreskriver.

Både Närlunda och Stockby vägföreningar har gett Liberalerna Ekerö tillstånd att sätta upp vägskyltar som förtydligar att kommunens vägansvar upphör på deras vägar. Fredrik Ohls gruppledare för Liberalerna Ekerö säger ”Det är helt orimligt att man inte kan åka till kommunhuset, våra stora skolor och vård- och omsorgsboenden utan att vara beroende av enskild väghållning, så bör inte samhällsplaneringen vara i Ekerö. Ekerö kommun bör omgående inrätta ett gatukontor som tar ansvar för framkomlighet och väghållning i våra tätorter. Det här är en viktig fråga för Ekerö och Liberalerna Ekerö som vi kommer driva hårt”.

Liberalerna Ekerö

För mer information kontakta:

Alexander Lind af Hageby, kommunfullmäktigeledamot Liberalerna Ekerö, 076-6144989

Fredrik Ohls, gruppledare Liberalerna Ekerö, 072-212 78 39