Se alla

Varannan damernas – inte i Ekerö Kommunfullmäktige, 15 av 41 ledamöter är kvinnor

Fredag 8 mars 2019

I tisdags den 5 mars var det sammanträde i Kommunfullmäktige, 41 förtroendevalda kvinnor och män som vi röstat fram att styra Ekerö kommun de närmaste fyra åren samlades. Det är tråkigt att vårt nya styre är näst sämst i länet vad gäller jämställd representation! 15 av 41 ledamöter är kvinnor, vilket innebär 37 %. Sämst i länet är Södertälje med 35 % kvinnor. Rikssnittet är 43 % kvinnor och 57 % män hos landets kommunfullmäktigeledamöter. Mälarökoalitionen med 44 % kvinnor når upp till rikssnittet.  Nöjda är vi inte förrän det är 50-50.  

 

100 år av allmän och lika rösträtt och vi har inte kommit längre med representationen. Vi är helt övertygade om att kvinnor och män är lika intresserade av hur vi bor, hur våra barn och unga mår, hur de har det i skolan och på fritiden, hur vi tar hand om våra äldre och nyanlända, hur vi vårdar naturen och kulturen, hur vi bäst tar oss fram i trafiken m.m. Är det så att våra gamla traditionella sätt att styra i kommunen inte passar kvinnor idag? Frågan är livsviktig för en blomstrande kommun i utveckling. Hur kan vi bli bättre?

 

Några av oss som skriver detta var med redan på 60-talet och kämpade för längre och mer jämställd föräldraförsäkring, dagis åt alla, lika lön för lika arbete och för att få bort glastaket inom många områden. Några av oss får skörda frukterna av jämställdhetsarbetet och har inte behövt bekymra sig om barnen får plats på förskolan. Några av oss är precis i början av vuxenlivet och tar det som självklart med jämlikhet mellan könen. Men det kommer inte av sig självt.

 

Vi vill fortsätta kämpa för jämställdhet i samhället. Utan er, alla kvinnor, unga, mitt i livet och äldre, kommer vi inte så mycket längre. Tillsammans kan vi utveckla jämställdheten och Ekerö. Välkommen att vara med och göra skillnad. Om vi inte jobbar för jämställdhet blir det ingen. Risken är att andra krafter tar vid och då blir det inte såsom du vill. Sitt inte på åhörarläktaren. Det är på golvet vi gör skillnad.

 

Ekerö kan bättre! Ekerös styre ska så långt som möjligt återspegla dess befolknings sammansättning. Vi måste förena oss oavsett politisk färg!