Se alla

Liberalerna Ekerö valmanifest

Fredag 24 augusti 2018

Vi presenterar vårt valmanifest med våra tre fokusområden; skola, boende och infrastruktur.

Ekerö är i stort en välskött kommun där det är bra att bo och leva och invånarna trivs. Dock ser vi att med en mer liberal politik kan valfriheten för alla invånare i kommunen öka och demokratin utvecklas. Genom invånarnas ökade engagemang och möjligheter att välja i sina egna liv gynnas kommunens utveckling för en hållbar framtid för alla. Vi, liberaler på Ekerö, vill att den enskilda individen sätts i centrum och att kommunen ska satsa mer på samhällsplanering för att skola, äldreomsorg, näringsliv, trafik mm ska fungera bättre. Vi vet att Ekerö kommun kommer att växa, vi vill bidra till nya lösningar på gamla frågor.

Läs vårt valmanifest här: Valmanifest