Se alla

Nya lokaler till kultur och föreningslivet kan bli verklighet!

Onsdag 7 februari 2024

Heja vår Alexander Lind af Hageby som tillsammans med Mittenstyret gjort detta möjligt!

Ekerö kommun tecknar intentionsavtal tillsammans med Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond gällande fastighet Ekerö Malmvik 1:1 (Ekerö Möbler). Tillsammans ska man undersöka möjligheterna att använda fastigheten för kommunal verksamhet, med fokus på kultur-, fritids-, förenings- och idrottsverksamhet.

Den nuvarande hyresgästen i fastigheten, Ekerö Möbler, har sagt upp sitt kontrakt och fastighetsägaren Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond söker nya hyresgäster.

Det finns ett gemensamt intresse mellan kommunen och fastighetsägaren att undersöka om kommunen kan använda fastigheten för kommunal verksamhet med särskilt fokus på kultur-, fritids-, förenings- och idrottsverksamhet. Därför har Ekerö kommuns ledning under en tid fört en dialog tillsammans med Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond gällande Ekerö Möblers tidigare lokaler, som exempelvis skulle kunna bli ett efterlängtat ”allaktivetshus”.

Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond äger en fin och rymlig fastighet i hjärtat av Ekerö som skulle kunna inhysa allt från pensionärsföreningar till idrotts- och ungdomsaktiviteter.

Det är med stor optimism vi nu signerar ett intentionsavtal med stiftelsen för att utreda på vilket vis lokalen bäst skulle kunna komma till användning på lång sikt.

– I Mittenstyret är vi mycket glada att minnesfonden vill bidra med att skapa förutsättningar för ett levande föreningsliv i Ekerö och det är med stor entusiasm vi nu ser fram emot att inleda dialog med Ekerös föreningar hur de här lokalerna skulle kunna användas i framtiden, säger Hanna Svensson (S) kommunstyrelsens ordförande.

– Vi är glada över att vi har samsyn med kommunen om att det vore positivt om denna fina lokal kan användas till något som efterfrågas av, och kan komma att uppskattas av kommunens invånare, säger Peder Wachtmeister Stiftelsens ordförande.

Intentionsavtalet innebär att parterna kommer föra diskussioner och genomföra analyser i syfte att på bästa sätt kunna utvärdera möjligheterna till samarbete. Utredningen kommer att pågå under våren.