Se alla

Pressmeddelande

Torsdag 31 mars 2022

Liberalerna Ekerö har nyligen haft sitt årsmöte. Förutom beslut om sedvanliga ärenden diskuterades rikspolitiken sedd ur ett liberalt perspektiv. Inbjuden talare var förbundssekreterare Juno Blom. Styrelsen omvaldes i sin helhet. Därmed är Hans Henriksen fortsatt ordförande för det lokala partiet. Övriga ordinarie ledamöter är Alex Lind af Hageby, Roger Fransson, Gunilla Lindberg och Stefan Wåhlin.

Mats Palmborg, sedan många år aktiv medlem i Liberalerna Ekerö, fick motta den så kallade Karl Staaff plaketten i brons. Mats Palmborg har alltid varit en socialliberal ledstjärna för generationer av liberaler på Ekerö och en ideologisk inspirationskälla, som en del av motiveringen löd.

Årsmötet beslöt att stå fast vid sin uppfattning när det gäller eventuellt samarbete med SD på riksplanet. Detta har uttryckts i ett tidigare yttrande. Eftersom riksorganisationen inte ändrat sin uppfattning beslöts att Liberalerna Ekerö bör förtydliga sin ståndpunkt i ett nytt yttrande. Där står nu ” att lokalföreningen inte vill se något organiserat samarbete med SD”, se hela uttalandet här.