Se alla

Alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor

Söndag 12 juni 2016

”Alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen”, så låter Riksdagens övergripande mål kring ungdomsfrågor.

Liberalerna har tidigare i Mälaröarnas nyheter aviserat att ungdomsfrågorna i kommunen är av stor vikt med tanke på den demografiska sammansättningen. 1/3 av kommunens invånare är under 24 år vilket gör oss till en av de yngsta kommunerna i landet. Liberalerna Ekerö vill vara en drivande kraft för att varje individ och ungdom ska få verktyg till att forma sina egna liv och påverka samhällsutvecklingen. Därför vill vi att Ekerö kommun ska sluta avtal med organisationer som Ung företagsamhet för att stötta skolor med entreprenörskap.

För Liberalerna är idén att skapa självständiga individer som bidrar till samhället en central tanke. Skolan, har i den idén, en central roll genom att skapa självständiga och fritt tänkande individer som möter världens förändringar med optimism och tillförsikt. En alltmer globaliserad och snabbföränderlig arbetsmarknad gör att skolan måste anpassa sig för att rusta barn och elever redan i tidig ålder hur vi kan förhålla oss och dra nytta av denna utveckling. Här anser vi att Ekerös barn och ungdomar bör erbjudas möjligheten och verktyget att tidigt stimuleras och utbildas inom entreprenörskapet.

Entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummen lika mycket som det är en kunskap om egenföretagande. Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar. Detta förhållningssätt gör det möjligt att tänka i nya banor om en aktivitet som skapar nytta och värde för andra. Entreprenörskap ska löpa som en röd tråd genom hela utbildningssystemet, från förskola till universitet. Entreprenörskapet ska inte enbart kopplas samman med näringslivet utan ska vara en naturlig del även i offentlig verksamhet eller i en ideell förening. Glöm inte heller att detta kan vara ett av flera verktyg för att stärka integrationen av kommunens nyanlända flyktingbarn.

Det pågår sedan en tid tillbaka många fina och lovande initiativ kring entreprenörskapet i våra grundskolor här på Ekerö men det gör det även på andra skolor runtom i länet. För att detta ska bli ett långsiktigt och uthålligt initiativ så vore det oklokt att inte utnyttja de organisationer som erbjuder stöttning i dessa frågor. Lägg därtill att Ung Företagsamhet redan har skrivit avtal med 23 av 26 kommuner inom Stockholms län och där Ekerö kommun är 1 av de 3 kommuner som saknar avtal, så blir det än mer brådskande att få upp denna fråga på kommunens dagordning. Vi vill ju att våra ungdomar ska ges bästa förutsättningar genom sin skolgång här på Ekerö.

Ett ytterst konkret förslag är att kommunen snabbast möjligast sluter avtal med organisationer som kan hjälpa skolvärlden med utbildning och stöttning i denna fråga. Lika viktigt är dock att näringsliv och kommun sluter upp kring detta projekt, vilket vi inom Liberalerna Ekerö är övertygade om att så kommer att ske. För ungdomarna på Ekerös skull.

Göran Hellmalm, Liberalerna
Magnus Elfdahl, Liberalerna