Se alla

Liberalernas partiprogram för Ekerö

Onsdag 22 augusti 2018

Ekerö kan bättre!

Vi Ekeröliberaler planerar för framtiden idag. Ekerö är en god kommun att leva i med höga natur- och kulturvärden. Vår vision är att Ekerö ska utvecklas från att vara en landsbygdskommun till en kommun med både landsbygd och småstäder med goda kommunikationer i huvudstadens närhet. Ekerö är i stort en välskött kommun där det är bra att bo och leva i och där invånarna trivs. Dock ser vi att med en mer liberal politik kan valfriheten för alla invånare i kommunen öka och demokratin utvecklas. Genom invånarnas ökade engagemang och möjligheter att välja i sina egna liv gynnas kommunens utveckling för en hållbar framtid för alla. Vi, liberaler på Ekerö, vill att den enskilda individen sätts i centrum och att kommunen ska satsa mer på samhällsplanering för att skola, äldreomsorg, näringsliv, trafik med mera ska fungera bättre. Vi vet att Ekerö kommun kommer att växa och vi vill bidra till nya lösningar på gamla frågor.

Politiska samarbeten

Efter att ha varit med i alliansen i många år och fått igenom en del liberala förslag i det samarbetet lämnade vi alliansen i februari 2017. Främsta anledningen var att kommunikationen med moderaterna inte fungerade. Tre sakfrågor blev droppen som gjorde det ohållbart att vara kvar i alliansen, dessa var: kommunens ovilja att ta emot människor som flytt krig och förföljelse (flyktingstoppet), den av moderaterna planerade utförsäljningen av Ekerö Bostäder samt hanteringen av Sanduddens skola som gick stick i stäv mot vad de som bor i Sandudden ansåg vara rätt.

I valet 2018 går vi, Ekeröliberaler fram som ett självständigt borgerligt parti. Detta för att värna en liberal politik där den enskildes frihet att välja i sitt eget liv är ledande samt för att stärka den lokala demokratin. Invånare som blir lyssnade på och respekterade för sitt engagemang skapar hållbara samhällen där man värnar om varandra, miljön och samhället. Vi är beredda att ta ansvar för kommunen tillsammans med övriga allianspartier dock under jämbördiga och respekterande samarbetsformer. Vi har beredskap att förhandla med övriga oppositionspartier i kommunen.

Läs partiprogrammet i sin helhet här: Ekeröliberalernas partiprogram 2018 08 22

Läs mer om våra politiska förslag för Ekerö här.