Se alla

Liberalerna Ekerös årsmöte 2021

Framtidsvisioner för Ekerö, saluhall och hur vi ser på liberalernas rikspolitik

Måndag 22 februari 2021

Liberalerna Ekerö, som är kommunens tredje största parti, samlades söndagen den 21 februari för att hålla sin årsstämma. Det var 22 medlemmar som deltog och mötet genomfördes både digitalt och fysiskt. Förutom sedvanliga årsmötesärenden diskuterades framtiden för Ekerö Centrum. Till mötet var arkitekten Johannes Tovatt inbjuden. Han berättade om hur arkitekter ser på ”byggnationer i centrumnära lägen”. I Ekerö Centrum är det ursprungliga bussgaraget i gult tegel, ritat av den kände arkitekten Björn Hedvall, hotat av rivning eftersom ett nytt kvarter med höga hus ska uppföras på tomten. Tovatt har tidigare skissat på ett alternativ och visat att det finns möjligheter att bevara garaget samtidigt som man bygger nytt. Liberalerna kommer att fortsätta kämpa för att byggnaden behålls och att själva lokalen får upplåtas till annan verksamhet. Liberalerna förordar i första hand en saluhall.

Mötet beslöt att inom kort presentera en framtidsvision för hela Ekerö med förslag baserade på medborgarnas egna tankar och önskemål.

Liberalernas rikspolitik är under stark press och debatt just nu. Liberalerna Ekerö anser att det så kallade januariavtalet, med ett femtiotal liberala reformer, ska fullföljas. Liberalerna Ekerö vill fortsatt vara ett självständigt borgligt och konstruktivt parti med fokus på att göra Ekerö till en kommun av vara stolt över.

Årsmötet omvalde Hans Henriksen till styrelseordförande på 1 år.