Se alla

Tappsunds Förskola

Vid Ekerö strand

Onsdag 31 januari 2024

Ekerö strand står inför en exploatering med nytt bostadsområde och kommunal infrastruktur. I detta arbete ingår uppförande av en ny förskola som snart är klar. Förskolan kommer ha fem avdelningar vilket ger plats för cirka 100 barn och en fin förskolegård med mycket roliga aktiviteter.