Se alla

Hur ska Ekerö centrum bli i framtiden? 

Följ med på en småstadsvandring från tornhus till slott i Ekerö centrum med Liberalerna. Samling söndagen den 15 oktober kl 11 eller kl 13 utanför ICA.

 

Ekerö strand är redan delvis påbörjad av JM, Skanska och Wallfast. Nuvarande bussdepån ska flytta till Enlunda och fastigheten ska bebyggas. Liberalerna har räddat ”tornhuset” som kan bli kvar. Gamla parfymfabriken ska rivas och bebyggas. En ny förskola står färdig i Tappsund och ska strax invigas. Fredrik strand är bebyggt och byggbolag planerar en trädgårdsstad på triangeltomten. Ekerö kommun har även påbörjat bygget av nya Ekebyhovsskolan. Det finns således mycket att titta på. Vad har blivit bra och vad hur vill vi att området ska se ut i framtiden?

Ekerö har tagit fram en strukturplan och gestaltningsvision för det nya Ekerö Centrum som politiken enats runt, läs mer här. Allt är inte klart för det. Nu ska nya detaljplaner tas fram och bygglov ska sökas. Det finns intressekonflikter. Den främsta frågan är: Hur vill vi Ekeröbor att vårt viktigaste centrum ska se ut i framtiden, vilka behov ska det fylla, vad är viktigt att bevara, vilken utformning vill vi ha? Om du är intresserad av dessa frågor bör du följa med på vår stadsvandring för att diskutera.

På söndag 15 oktober träffas vi utanför ICA. Det kommer vara två vandringar. Man kan komma kl 11 eller kl 13. Vandringen kommer ta ca en timma och vi avslutar vid Ekebyhovs slott där man kan fika och diskutera vidare.

Ciceroner:

Fredrik Ohls, kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsutskottet. Berättar om de nya planerna på bebyggelse i Ekerö centrum

Gunilla Lindberg, ledamot i Kultur- och fritidsnämnden. Starkt drivande i att Ekerö kommun ska ta tillvara sina kulturskatter och bevara sin historia. Berättar om tornhusets historia och kampen för att rädda det.

Johan Hagland, tidigare stadsarkitekt i Ekerö kommun. Nu domare i mark- och miljödomstolen. Berättar om Erskines Ekerö centrum