Se alla

Vi gör Ekerö bättre!

Vi Ekeröliberaler planerar för framtiden idag. Ekerö är en god kommun att leva i, med höga natur- och kulturvärden. Vår vision är att Ekerö ska utvecklas från att vara en landsbygdskommun till en kommun med både landsbygd, småstäder och goda kommunikationer i huvudstadens närhet.

Ekerö är i stort en välskött kommun där det är bra att bo och leva och där invånarna trivs. Dock ser vi att en mer liberal politik
kan öka valfriheten och utveckla demokratin för alla invånare i kommunen. Genom invånarnas ökade engagemang och valfrihet i sina egna liv gynnas kommunens utveckling för en hållbar framtid för alla. Vi liberaler på Ekerö vill att den enskilda individen sätts i centrum och att kommunen ska satsa mer på samhällsplanering för att skola, äldreomsorg, näringsliv, trafik med mera ska fungera bättre. Vi vet att Ekerö kommun kommer att växa och vi vill bidra till nya lösningar på gamla frågor. Liberalism handlar om frihet. Frihet att forma ditt eget liv. Förutsättningar för alla att växa och utvecklas. Öppenhet, mångfald och tolerans.

Läs nedan hur vi ställer oss till sakpolitiska frågor i Ekerö kommun.