Se alla

Liberalerna Ekerö lämnar allianssamarbetet

Lördag 4 mars 2017

Pressmeddelande Liberalerna Ekerö

2017-03-04

Liberalerna Ekerö lämnar Allianssamarbetet

Styrelsen för Liberalerna Ekerö har 1/3 2017 fattat beslut om att lämna det organiserade allianssamarbetet med Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.

Magnus Elfdahl, ordförande, säger:

– Liberalerna har tillsammans med övriga partier i Alliansen genomfört flera viktiga politiska beslut och reformer under de senaste decennierna. För Liberalerna är det dock viktigt att ett samarbete kan vara trovärdigt och sammansvetsat. Ett samarbete är inte trovärdigt om ett av partierna i viktiga framtidsfrågor inte kan stå bakom gemensamma beslut. Det är inte ärligt mot väljarna eller samarbetspartierna att fortsätta vara del av Alliansen om vi inte kan stå bakom de beslut som fattas i Alliansen. Vi kan inte samtidigt vara i allians och i opposition i viktiga framtidsfrågor för kommunen.

Beslutet har vuxit fram under en tid och aktualiserats av två strategiska frågor där Liberalerna valt att inte stå bakom Alliansens beslut.

Den första frågan var beslutet om att införa en paus för mottagande av flyktingar med uppehållstillstånd. Liberalerna är väl medvetna om att mottagandet av nyanlända innebär en stor påfrestning för kommunen. Men denna påfrestning delar Ekerö med övriga kommuner i länet och landet och på Ekerö har vi förutsättningar att lösa denna situation.

Göran Hellmalm, gruppledare, säger:

– För Liberalerna är det viktigt att politiken i Ekerö står fast vid att vi ska göra vårt yttersta för att klara av de utmaningar vi delar med övriga kommuner vad gäller mottagandet av nyanlända.

Den andra frågan är det aktuella beslutet om att överlåta Sanduddens skola till en fristående aktör. Liberalerna var från början positiva till att undersöka möjligheten att ombilda Sanduddens skola till en friskola. Men efterhand har det framgått att underlagen som fanns till besluten inte kunde ge tillfredsställande svar på de berättigade frågor som inblandade föräldrar, lärare och elever ställde. Liberalernas bedömning var att Sanduddens barn och elever under en övergångsperiod inte kan garanteras goda förutsättningar i sin skolgång. Därför valde Liberalerna att inte stå bakom beslutet i kommunstyrelsen. Samma ställningstagande var partiet överens om att ha i Kommunfullmäktige 7/3.

Göran Hellmalm, gruppledare, säger:

– För Liberalerna innebär politiskt ansvarstagande även att ett parti kan ompröva tidigare ståndpunkter. Vi är som parti för valfrihet och friskolor. Detta delar vi med en stor majoritet av Ekerös medborgare och övriga partier i alliansen. Men inte till vilket pris som helst. Vi förordar därför att Sandudden drivs vidare i kommunal regi samt att kommunen inleder planeringen för att nästa centralt belägna skola ska vara en friskola.

Liberalerna vill mer med Ekerö. Kommunen växer och det finns stora behov av att investera i byggnation av lägenheter, skolor och förskolor. Vi vill att Ekerö ska vara en kommun som kan skapa förutsättningar för ett gott liv för alla medborgare, oavsett om de är födda på öarna eller kommer någon annanstans ifrån. Vår uppgift som liberalt parti på Ekerö är att försvara varje människas och individs möjlighet att forma sitt liv.

Magnus Elfdahl, ordförande, säger:

– Vi kommer nu att jobba hårt med att stärka vår dialog med väljarna, för det är deras mandat vi arbetar efter. Vi ser att det finns ett stort behov att vi som politiskt parti kan lyssna och samtala med väljarna på ett annat sätt. För oss som parti vill vi få större utrymme att bedriva en progressiv liberal politik i egen regi.

 

För frågor kontakta:

Magnus Elfdahl, ordförande: 070-168 21 05

Göran Hellmalm, gruppledare:  070-604 79 04