Se alla

Pressmeddelande

Liberalerna Ekerö - ett självständigt borgerligt mittenparti.

Torsdag 4 juni 2020

Samarbetet med Mälarökoalitionen ingicks efter valet för att bilda ett nytt mer mittenorienterat styre för Ekerö eftersom vi bildar en större minoritet än Alliansen. Det har visat sig att Alliansen i nästan alla frågor inklusive den viktiga budgeten får stöd av Sverigedemokraterna. Ett liberalt parti kan inte acceptera denna utveckling.

Liberalerna tackar samarbetspartierna i Mälarökoalitionen för ett gott samarbete. Det har varit värdefullt att gemensamt skapa politik som hade varit en nytändning för Ekerö och som enligt vår mening inspirerat Alliansen till förändringar i positiv riktning för Ekerö. Mälarökoalitionen har visat att det finns ett realistiskt alternativ till styre av Ekerö genom att enas om budget, satsning på samhällsbyggnad, miljöåtgärder mm.

Ekerö med en stor del mittenväljare behöver en liberal vågmästare i mitten.

Gruppledare Fredrik Ohls säger: ”Mälarökoalitionsstrategin är inte lika relevant när vi är i opposition och jag tror inte blockpolitik är lösningen på Ekerös utmaningar. Vi hade målet att få till ett maktskifte då vi ansåg att Ekerö var i ett starkt behov av ett nytt styre. Resultatet har dock blivit att politiken kantrat för långt till höger. Detta syns med att vi nu fått tiggeriförbud, få miljösatsningar, och en för passiv samhällsplanering mm. Det vill vi ändra på. Ekerö kan bättre!”

Ordförande i Liberalerna i Ekerö, Hans Henriksen poängterar, ”Liberalerna vill utveckla samarbetet med fler i politiken. Lokalpolitik handlar om att kompromissa och att gemensamt försöka hitta kloka lösningar för oss alla som bor i kommunen”, säger Hans, ”i och med att vi nu kan agera mer självständigt kan vi Liberaler föra en aktiv och modern liberal politik”.