Se alla

Nu bygger vi Ekerö Mälarstad!

Fredag 8 december 2023

Alla delar utom Ekerö Strand skall förhålla sig till kommunens politiskt beslutade gestaltningsvision:

  1. En del är bussgaragetomten,
  2. en del är gamla Barnängenfabriken som vi kallar Parfymfabriken,
  3. en del är Ekerö Strand och
  4. själva dagens Ekerö Centrum.

Det skall vara rikligt med parkeringsplatser i garage för besökare till centrum. Centrum skall vara gångvänligt, grönt och tyst – dvs bilfritt! Antalet P-platser för boende är mer förhandlingsbart, det viktiga för oss i Liberalerna är de boendes mobilitet.

Vi ser blandade boendeformer och en småskalig fastighetsindelning så vi får en god variation och undviker storkvarter.

Vi vill att byggherrarna följer Mittenstyrets politiska plattform där vi i Ekerö skall vara en förebild i klimatomställningen. Byggnationen skall helst vara klimatneutral eller åtminstone ligga i topp vad gäller de senaste byggteknikerna. Vi ser gärna att bebyggelsen har hög takhöjd, terrasser. Gatorna skall vara gröna med trädplanteringar. Vi ser gärna ett stadshotell mitt i Ekerö Mälarstad. Ett intressant stadshotell (men det behöver inte vara i denna stil, låt arkitekturen blomstra!) är Norrtäljes Åtellet: https://atellet.se/

Bussgaragetomten

Vi vill behålla Tornhuset och göra ett resecentrum av det och en saluhall där lokala företagare kan ställa ut och sälja sina varor.  När man bygger nytt måste man utgå från platsen historia, och det finns en unik byggnad ritad av den kända stockholmsarkitekten Björn Hedvall- dagens bussgarage! Som inspiration kanske detta projekt i Sundbyberg som utgått från en hsitorisk byggnad kan vara intressant att titta på: https://signalfabriken.se/butik/the-public-grill-bar/

För denna del av centrumplaneringen har det varit lite oklarheter kring vem som håller i taktpinnen, Ekerö Kommun eller Wallenstam / Carlshofs fastighetsholding. Kommunen har politiskt i bred samstämmighet beslutat om att Exploatören skall följa vår gestaltningsvision.

https://medborgare.ekero.se/welcome-sv/namnder-styrelser/kommunstyrelsen/mote-2021-09-07/agenda/kravspecifikation-gallande-detaljplan-for-del-av-ekero-centrum-tappstrom-140-med-flerapdf

I optionskontraktet framgår att tomten i dagens penningvärde skulle kosta 73 miljoner kronor att förvärva. En marknadsvärdering med värde på planerad mark om 10-20t kr per kvadratmeter BTA (totalt 25 000 kvm BTA) ger oss en värdering på tomten till 250-500 miljoner kronor.

https://medborgare.ekero.se/welcome-sv/namnder-styrelser/kommunstyrelsen/mote-2021-09-07/agenda/bilaga-1-strukturplan-och-gestaltningsvision-pdf

Parfymfabriken

Här arbetar kommunen just nu fram en kravspecifikation för hur området skall gestaltas tillsammans med markägaren. Kommunen äger ca 20% av marken så vi kanske passar på att planera in ett äldreboende förutom en förskola.

Även här gäller kommunens gestaltningsvision:

https://medborgare.ekero.se/welcome-sv/namnder-styrelser/kommunstyrelsen/mote-2021-09-07/agenda/kravspecifikation-gallande-detaljplan-for-del-av-ekero-centrum-tappstrom-140-med-flerapdf

Ekerö Strand

Här finns det fyra fastighetsägare: Skanska, Wallfast, JM och Ekerö kommun.

Skanska har lämnat in bygglov på sin tomt men dragit tillbaka det då de vill göra ett omtag. Här hoppas vi liberaler att de stora ”förortsmässiga” parkeringarna som förstör strandpromenaden bidrar till en upplevelse av vacker småstad genom att de istället bebyggs med radhus eller liknande och att parkering sker i garage istället.

Wallfast har inte slutligt bestämt sig för vilken typ av bebyggelse de vill ha. Även här anser vi att området närmast stranden inte skall bli parkeringsytor utan istället gärna bebyggas med till exempel terasslägenheter. För att förstå vad vi menar (men inte nödvändigtvis bygga lika högt) kan denna gedigna trähusbebyggelse tjäna som inspiration:

https://www.okidokiarkitekter.se/vaktaren/