Se alla

Utvecklingen av Ekerö Centrum

Hur vill du att området ska se ut i framtiden?

Onsdag 31 januari 2024

Ekerö har tagit fram en strukturplan och gestaltningsvision för det nya Ekerö Centrum som politiken enats runt, läs mer här. Allt är inte klart för det. Nu ska nya detaljplaner tas fram och bygglov ska sökas. Det finns intressekonflikter. Den främsta frågan är: Hur vill vi Ekeröbor att vårt viktigaste centrum ska se ut i framtiden, vilka behov ska det fylla, vad är viktigt att bevara, vilken utformning vill vi ha? Här vill centrum med fastighetsägaren Nrep expandera genom att bygga en större livsmedelsbutik med bostäder ovanpå. Vi inspireras av Icas andra pågående projekt med butik under och bostäder ovan.