Se alla

Kultur- och fritid

En rik kultur och fritid är en förutsättning för ett gott samhälle. Vi, Ekeröliberaler, vill stärka stödet till föreningar och utveckla samverkan mellan kommunen och föreningslivet. Föreningslivet ger ett värdefullt mervärde till kommunens verksamheter.

Liberalerna vill:

 • att kulturhuset utvecklas till det kulturella navet i Ekerö C
 • återställa anslaget till Kulturskolan så fler får tillgång till undervisningen
 • bevara en del av bussgaragets gula huvudbyggnad
 • utveckla turismen för att levandegöra och bevara kulturmiljöerna
 • utveckla samarbete kultur/näringsliv/turism
 • låta Ekebyhovsområdet med skogen, dalen och slottsmiljön bli ett samlat kultur- och naturreservat
 • utreda möjligheten till att bygga ett gymnasium, gärna ett idrottsgymnasium 
 • utveckla Svanhagens IP och rusta upp Träkvista IP med värmeslingor vintertid
 • bygga två ishallar på Svanhagen
 • ge plats för lek och spel; bowlinghall, inomhusboule, minigolf
 • utomhusgym för alla åldrar på flera platser
 • skapa ett ”lek och lär” museum som attraherar barn och unga
 • etablera ett mindre konstgalleri i nya Ekerö Centrum

Kommunen ska se över och åtgärda tillgängligheten för alla invånare oavsett funktionshinder, tex att det finns hörslingor i alla möteslokaler, blindskrift på offentliga byggnader, ramper mm.

I planeringen av nya områden är det viktigt att mötesplatser och lokaler för föreningslivet finns med.

Vi behöver fler idrottshallar och ser bl.a. gärna en utbyggnad i Svanhagen. Kultur är en del i en hälsosam skola. Vi vill bl.a. ge möjlighet för alla elever att åka iväg på en kulturaktivitet varje år. Ekeröliberalerna kommer alltid att värna bevarande och utveckling av biblioteken.