Se alla

Kultur- och fritid

En rik kultur och fritid är en förutsättning för ett gott samhälle. Vi, Ekeröliberaler, vill stärka stödet till föreningar och utveckla samverkan mellan kommunen och föreningslivet. För-eningslivet ger ett värdefullt mervärde till kommunens verksamheter.

Liberalerna vill:

Kultur- och fritidsfrågor som Ekeröliberalerna vill driva:

 • Kulturhuset utvecklas till det kulturella navet i Ekerö C
 • Öka anslaget till Kulturskolan så fler får tillgång till undervisningen
 • Återinrätta bidragen till studieförbund och KomVux
 • Bevara en del av bussgaragets gula huvudbyggnad
 • Utveckla turismen för att levandegöra och bevara kulturmiljöerna
 • Utveckla samarbete kultur/näringsliv/turism
 • Låta Ekebyhovsområdet med skogen, dalen och slottsmiljön bli ett samlat kultur- och naturreservat.
 • Utreda möjligheten till att bygga ett Idrottsgymnasium med simhall i kommunen.
 • Utveckla Svanhagens IP och rusta upp Träkvista IP
 • Ge plats för lek och spel; bowlinghall, inomhusboule, minigolf,
 • Utomhusgym för alla åldrar på flera platser

Kommunen ska se över och åtgärda tillgängligheten för alla invånare oavsett funktionshinder, tex att det finns hörslingor i alla möteslokaler, blindskrift på offentliga byggnader, ramper mm.

I planeringen av nya områden är det viktigt att mötesplatser och lokaler för föreningslivet finns med.

Vi behöver fler idrottshallar och ser bl.a. gärna en utbyggnad i Svanhagen. Kultur är en del i en hälsosam skola. Vi vill bl.a. ge möjlighet för alla elever att åka iväg på en kulturaktivitet varje år. Ekeröliberalerna kommer alltid att värna bevarande och utveckling av biblioteken.