Se alla

Miljö

Klimatfrågan är en av de viktigaste frågorna i vår tid. För att våra barn och barnbarn ska få växa upp med samma möjligheter som tidigare generation har haft behöver vi förändra vår livsstil.

Liberalerna vill:

Miljöfrågor som Ekeröliberalerna vill driva:

  • Fortsätta att bygga en kommun där kommunalt åkande eller cykeln blir alltmer självklar i vardagen.
  • Att kommunen ska ha en nollvision gällande nedskräpning och första steget är att kommunen utvecklar en kommunal nedskräpningspolicy, anställer en renhållningsingenjör och gör erforderliga satsningar i form av skräpplockning, fler papperskorgar, utbildning etc.
  • Vårda våra vattendrag. Vi vill att Ekerö ska leda utvecklingen och vara en förebild i Sverige och internationellt. Från vårt Ekerö ska inget skräp eller föroreningar lagras i marken eller ledas ut i vattendrag.
  • Ta fram en kommunal dagvattenpolicy.
  • Sänka bygglovsavgiften vid villabyggnation om solpaneler installeras samtidigt
  • Sortera vårt hushållsavfall i tunnan i ytterligare fraktioner
  • Minska matsvinnet i den kommunala verksamheten genom att uppmuntra och stimulera till olika projekt/aktiviteter
  • Planera för ytterligare en återvinningscentral med förstärkt återbruksinriktning.

Liberal miljöpolitik förenar frihet och välfärd med omtanke om vår planet. Med vetenskap, internationellt samarbete och marknadsekonomi har vi goda möjligheter att lösa många problem.

På senare tid har plastskräpfrågan och nedskräpningen seglat upp som ytterligare en mycket problematisk fråga som måste hanteras. Det som slängs i vägrenen hamnar till sist som mikroplast i vår mat eller i våra vattendrag!

Vi vill att Ekerö ska vara en kommun där tillväxt, cirkulär ekonomi och god hushållning med ändliga resurser går hand i hand. Ekerö ska bidra till att Sveriges åtagande i Parisavtalet nås.