Se alla

Boendeplanering

Vi Ekeröliberaler vill både värna om Ekerös lantlighet och förädla kommunens centrala områden så att de får en småstadsprägel med charm och med bevarad ökänsla.

Liberalerna vill:

 • utveckla tätorterna och värna om bebyggelsen på landsbygden
 • att kommunen ska äga mer mark som markanvisas till olika aktörer, för ett mera kostnadseffektivt byggande
 • att kommunen arbetar för en markpolitik som möjliggör ett byggande av hyresrätter med rimliga hyresnivåer. Alla ska ha rätt till en bra bostad
 • att kommunen använder sig av öppna arkitekttävlingar så att alla kan få tycka till
 • att skapa vacker arkitektur med klimatsmarta materalval både på utsidan och insida som värnar om detaljerna. Allt i samklang med tidigare bebyggelse.
 • vill bygga för behov vid olika faser i livet, samt blandade boendeformer, dvs småhus, bostadsrätter, hyresrätter, ägarlägenheter
 • vill bygga max 4 våningar högt. Vi vill skapa en vacker småstadskänsla med charm
 • bevara Ekerö Bostäder i kommunal ägo och utveckla verksamheten
 • bygga med personen i fokus. Medborgardialoger välkomnar vi
 • bevara Ekerö Bostäder i kommunal ägo och utveckla verksamheten
 • öka servicegraden för byggprocesser i kommunen. Utmärkande för småstäder är tydliga centrumbildningar med mötesplatser för alla.

Utmärkande för småstäder är tydliga centrumbildningar med mötesplatser för alla. Ekerö centrum ska vara ett levande centrum där det finns en variation av butiker, mötesplatser, bostäder, företagare och kultur. Vi vill att den planerade utbyggnaden av centrum sker småskaligt, gåvänligt och tillgängligt. 

Ekerö växer och framtida utveckling av centrala platser, kommer även att ske i Svanhagen, Träkvista Torg i centrala Stenhamra.

Ekerö Bostäder
Vi vill att Ekerö Bostäder ska bygga både hyresrätter och bostäder och på sikt även förvalta kommunens lokaler