Se alla

Stärk den lokala demokratin

Liberalism handlar om frihet och om att den politiska makten utgår från folket. Det liberala partiet i Sverige har stolta rötter – vi växte fram ur rösträttsrörelsen som krävde allmän och lika rösträtt. Vår partisymbol, blåklinten, var från början rösträttsrörelsens symbol. Demokrati är det enda system som kan förenas med mänskliga fri- och rättigheter. Yttrandefrihet, politisk frihet, rösträtt och äganderätt är nödvändiga i ett fritt samhälle

Liberalerna vill:

Demokratifrågor Ekeröliberalerna vill driva:

  • Öka dialogen med kommunens invånare.
  • Införa öppna nämnds- och styrelsesammanträden inom Ekerö kommun.
  • Fler mötesplatser i kommunen för att underlätta för invånarna, att träffas, tex för politiska, kulturella eller ideella möten.
  • Förlägg kommunfullmäktigemöten samt nämndmöten till eftermiddagar.
  • Införa digitala nämndmöten

På det lokala planet kan man göra mer för demokratin. Dialogen mellan lokalpolitiker och kommunens invånare bör öka. Dialog förutsätter ett givande och tagande, kommunens invånare ska känna att deras idéer och förslag beaktas och kan följas upp så att den lokala demokratin och engagemanget för kommunens utveckling stärks. Öppna nämnds- och styrelsesammanträden inom Ekerö kommun bör införas. Kommunstyrelsen bör utreda lämpliga former för öppna nämnds- och styrelsesammanträden för att inte äventyra där sekretess ska råda. Fler mötesplatser behövs i kommunen för att underlätta för invånarna att träffas, tex för politiska, kulturella eller ideella möten.

Vi vill att kommunfullmäktigemöten samt nämndmöten förläggs till eftermiddagar. Det ökar möjligheten för fler att delta i den lokala demokratin och att fler kan delta i möten då hämtning på förskola/ skola kan ske efteråt. Digitala nämndmöten ska införas så att förtroendevalda kan vara med på möten via länk. Detta gynnar även miljön då resandet kan minska.