Se alla
sad asdsad gdfg ad

Näringsliv

Lyhördhet, snabbhet i handläggningen och hög kompetens hos de tjänstemän som möter företagen är prioriterat för oss Ekeröliberaler.

Liberalerna vill:

Näringslivsfrågor som Ekeröliberalerna vill driva:

  • Öka den kommunala servicegraden för det lokala näringslivet
  • Öka stödet för utveckling av småföretag i kommunen
  • Utveckla samverkan mellan kommunen och det lokala näringslivet
  • Tillsätt en näringslivschef i kommunen
  • Fler företagshotell/kontorshotell
  • Utveckla turismen i Ekerö
  • Utveckla idrottsanläggningar såsom, fler utegym, el-spår, säkra joggingrundor mm.

Att kommunen har en hög servicegrad är viktigt. Kommunen kan och ska aldrig bygga företag. Dock kan kommunen vara en viktig samarbetspart för att förbättra för småföretag och i att samordna utvecklingen. Vi ser kommunens politiker och tjänstemän som viktiga medskapare för kommunens företagare och utveckling. Liberalerna har varit drivande i att inrätta tjänsten som näringslivschef i kommunen. Vi vill ge näringslivschefen ökat mandat att i samverkan med företagen utveckla näringsgrenar med stor potential i kommunen – t.ex. turism, hästnäring, möjligheter till idrottsutövning på både amatör och elit nivå, osv.

Problem med kommunens infrastruktur utgör en begränsning i möjligheten för tillverkande företag att etablera storskalig verksamhet i kommunen. Vi, Liberaler vill verka för att kunna erbjuda lokaler för mindre företag i form av företagshotell, ge markanvisningar, mm.

För att företag ska kunna verka i kommunen krävs att kommunen erbjuder goda livsvillkor för företagare. Företagare är ju inte bara en funktion, företagare är människor. Företagare ska kunna vara trygga i att kommunen erbjuder bra skolor och förskolor, bra äldreomsorg och bra utbud av fritidsaktiviteter, mm.

Liberalerna har alltid bejakat den fria företagsamheten och uppmuntrar att fler företagare etablerar sig i kommunen. Vi, Liberaler har den politiska viljan och vi vill öka möjligheten för ett innovativt arbetssätt där den entreprenöriella entusiasmen tas tillvara och förenas med det trögare kommunala regelverket.