Se alla

Jämställdhet

Det är du som ska bestämma i ditt liv. Lära dig det du vill, välja ditt yrke, klä dig som du vill och älska den du vill. Du bestämmer över din kropp och har rätt att bli mött med respekt för den du är. Din lön, ditt jobb eller ditt föräldraskap ska inte bestämmas av ditt kön. Det är liberal feminism.

Jämställdhetsfrågor som Ekeröliberalerna vill driva:

  • Kommunen ska ha en jämställhets- och likaberättigande policy som genomsyrar alla kommunens åtaganden, från social omsorg, fritidsverksamhet, skola, infrastruktur, näringsliv, mm.
  • Ekerö ska vara en trygg kommun att röra sig i. Det behövs ordentlig gatubelysning på gångvägar, i öppna mötesplatser såsom parker, samt även flexibla busstopp på kvälls/nattbussar
  • Föreningsbidrag som kommunen beviljar ska utgå från att föreningen strävar efter att medlemmarna, (dvs kvinnor, män, flickor och pojkar) har lika villkor i föreningen och att föreningen har en jämställdhetspolicy.
  • Barn och utbildningsnämnden, BUN, ska regelbundet följa och rapportera jämställdhetsarbetet i skolan.
  • Kompetensutveckling för lärare/fritidspersonal (alla skolpersonal) i jämställdhet ska erbjudas.
  • Flickors och pojkars särskilda intresseområden ska ha jämställda förutsättningar, bland annat bör läsning för pojkar särskilt uppmärksammas, likaså att flickor kan behöva särskilt stöd inom andra områden, tex idrott, teknik, mm. Det huvudsakliga fokuset ska dock vara på den enskilda elevens behov. Detta utifrån en ”hälsosam skola”.
  • Ekerö ska ha en kvinno/tjej-jour i kommunen eller samverka med en annan nära kommun. Principen att det inte är den som far illa som ska behöva lämna kommunen eller att hens barn inte ska behöva ryckas upp från förskola eller skola, det är den som gör illa som ska lämna kommunen.
  • Våld i nära relationer ska särskilt uppmärksammas inom alla sociala områden i kommunen, barn och fritid, unga, vuxna, LSS-området samt inom äldreomsorgen.