Jämställdhetsfrågor som Ekeröliberalerna vill driva:

  • Kommunen ska ha en jämställhets- och likaberättigande policy som genomsyrar alla kommunens åtaganden, från social omsorg, fritidsverksamhet, skola, infrastruktur, näringsliv, mm.
  • Ekerö ska vara en trygg kommun att röra sig i. Det behövs ordentlig gatubelysning på gångvägar, i öppna mötesplatser såsom parker, samt även flexibla busstopp på kvälls/nattbussar
  • Föreningsbidrag som kommunen beviljar ska utgå från att föreningen strävar efter att medlemmarna, (dvs kvinnor, män, flickor och pojkar) har lika villkor i föreningen och att föreningen har en jämställdhetspolicy.
  • Barn och utbildningsnämnden, BUN, ska regelbundet följa och rapportera jämställdhetsarbetet i skolan.
  • Kompetensutveckling för lärare/fritidspersonal (alla skolpersonal) i jämställdhet ska erbjudas.
  • Flickors och pojkars särskilda intresseområden ska ha jämställda förutsättningar, bland annat bör läsning för pojkar särskilt uppmärksammas, likaså att flickor kan behöva särskilt stöd inom andra områden, tex idrott, teknik, mm. Det huvudsakliga fokuset ska dock vara på den enskilda elevens behov. Detta utifrån en ”hälsosam skola”.
  • Ekerö ska ha en kvinno/tjej-jour i kommunen eller samverka med en annan nära kommun. Principen att det inte är den som far illa som ska behöva lämna kommunen eller att hens barn inte ska behöva ryckas upp från förskola eller skola, det är den som gör illa som ska lämna kommunen.
  • Våld i nära relationer ska särskilt uppmärksammas inom alla sociala områden i kommunen, barn och fritid, unga, vuxna, LSS-området samt inom äldreomsorgen.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

No response

Vill du veta mer om vår politik eller ha kontakt med Liberalerna där du bor? Lämna din e-postadress här, så hör vi av oss.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.