Se alla

Kultur

Kulturens Övärld.

Kulturell allemansrätt

Barn i vissa årsklasser garanteras minst en kulturupplevelse per termin.

Kan införas i årskurs 9.

 

Flexibla skolval

Skolan ska anpassa sig till barns behov och kreativitet.

Musikklasser i grundskolan och idrottslinje i en gymnasiefilial kan bidra.

Gymnasiefilial i Svanhagen bör utredas.

 

Höja ribban för biblioteken

Att stimulera till läsning är bibliotekens största uppgift.

Gäller särskilt barn och unga.

Full bemanning och införande av läspedagoger är förutsättningen.

 

Ett hälsosamt liv i rörelse

Vi behöver fler platser för spontan utövning av idrott och friluftsliv.

Tillgång till grönområden är nödvändigt.

Jungfrusundsåsen bör bli naturreservat.

 

Från industri till kulturverkstad

Ekerö saknar en kulturell arena.

Stenbrottet i Stenhamra kan byggas ut till en öppen konsertsal.

Dalhalla är förebilden, vi gör det på ekerövis.

 

Skönhetsråd

För bevarande av våra kulturmiljöer, både äldre och samtida.

 

Bevara bussgaragets gula fasad

som en historisk årsring och del av det nya Ekerö centrum.

 

Saluhall med lokala produkter

i centrumnära läge.