Se alla
Anita Jernberger Liberalerna Ekerö kommunfullmäktigekandidater 2022

Anita Jernberger

1:e vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden

Kontaktuppgifter

Övriga uppdrag

Kommunfullmäktigeledamot

Ersättare i kommunstyrelsen

Ledamot i folkhälso- och mobilitetsutskottet

Ersättare i klimat- och hållbarhetsutskottet

Ledamot i arvodesutskottet

Tidigare regionråd Östergötland

Kontaktuppgifter

073-0947647 ...