Se alla

Politiska samarbeten

Efter att ha varit med i alliansen i många år och fått igenom en del liberala förslag i det samarbetet lämnade vi alliansen i februari 2017.

Främsta anledningen till att vi lämnade det lokala allianssamarbetet var att kommunikationen med moderaterna inte fungerade. Tre sakfrågor blev droppen som gjorde det ohållbart att vara kvar i alliansen, dessa var: kommunens ovilja att ta emot människor som flytt krig och förföljelse (flyktingstoppet), den av moderaterna planerade utförsäljningen av Ekerö Bostäder samt hanteringen av Sanduddens skola som gick stick i stäv mot vad de som bor i Sandudden ansåg vara rätt.

I valet 2018 går vi, Ekeröliberaler, fram som ett självständigt borgerligt parti. Detta för att värna en liberal politik där den enskildes frihet att välja i sitt eget liv är ledande samt för att stärka den lokala demokratin. Invånare som blir lyssnade på och respekterade för sitt engagemang skapar hållbara samhällen där man värnar om varandra, miljön och samhället. Vi är beredda att ta ansvar för kommunen tillsammans med övriga allianspartier dock under jämbördiga och respekterande samarbetsformer. Vi har beredskap att förhandla med övriga oppositionspartier i kommunen.