Se alla

Ekonomi

Kommunens ekonomi ska alltid vara i balans, dvs klara både alla verksamhetskostnader och framtida investeringar (nya skolor, äldreboende, gymnasium, badhus, osv beroende på vilka prioriteringar som väljs). Verksamhetskostnaderna ska täckas av våra skatter utan att dessa höjs.

Liberalerna vill:

Ekonomifrågor Ekeröliberalerna vill driva:

  • Ha en god och effektiv hushållning med kommunala medel – för att undvika framtida skattehöjningar och onödiga kommunala avgifter
  • Förbättra kommunens upphandlingskompetens och –former
  • Stärk förvaltningen för ökad effektivitet
  • Säkra investeringar genom försäljning av verksamhetslokaler.

Ekeröliberalerna vill vare sig ha skattehöjningar eller ökad upplåning för att klara investeringarna. Dessa ska istället finansieras genom att delar av kommunens verksamhetslokaler säljs men ändå stannar i kommunens ägo. På detta sätt frigörs kapital till investeringar från kommunens lokaler som har ett motsvarande värde.  Hur detta ska gå till finns i en bilaga.

En långsiktig planering gynnar den ekonomiska stabiliteten. Att värna kommuninvånarnas pengar är grunden. Vi ser hellre god hushållning än skattehöjningar. Att ta vissa kostnader på kort sikt kan betala sig på lång sikt, t.ex. genom att satsa på förebyggande åtgärder inom skola, kultur/fritid och socialtjänst och att bygga lokaler långsiktigt och med god kvalitet.. Akutinsatser för att t.ex. hantera psykisk ohälsa, hot och våld samt beroendeproblematik är dyrare per individ än långsiktigt förebyggande arbete som gynnar fler.

Vidare vill vi förbättra upphandlingen i kommunen för att minska risken att fastna i avtal som blir långt mycket dyrare än planerat. En annan investering är att stärka vissa delar av tjänstemannaorganisationen för att hantera fler ärenden internt och spara in på konsultkostnader.”