Se alla

389 miljoner kronor

Gräver man ordentligt i kommunens verksamhet – vilket vi Liberaler på Ekerö har gjort – ser
vi en stor potential till förändringar och effektiviseringar utan att detta påverkar nuvarande
verksamhet. Vi har grävt fram 389 miljoner för den kommande mandatperioden!

1. Kommunens upphandling och inköp 161 miljoner.
Kommunen upphandlar och köper för 830 miljoner 2022. Verksamheten växer med cirka
25 miljoner om året. Med flera anställda inköpare och affärsjurister och därmed följande
professionalism kan vi spara 161 miljoner under mandatperioden

2. Fastighetsunderhåll 100 miljoner.
Kommunens fastigheter förvaltas av kommunen. Vårt förslag är att den verksamheten
övertas av Ekerö Bostäder som har samma verksamhet. Färre chefer, ökad produktivitet
genom större volym, mer verksamhet i egen regi oh färre externa leverantörer, mera
planmässig verksamhet; helt enkelt en upprustning och professionalisering av
verksamheten. Kan ge 100 miljoner för annan viktig kommunal verksamhet.

3. Kompetensutveckling 50 miljoner.
Vi vill avsätta 50 miljoner varje år för kompetensutveckling, utbildning och
karriärplanering för alla anställda. Därigenom får vi nöjdare, kompetentare och –
framförallt – medarbetare som vill bli anställda och väljer att stanna längre. Vinsten av
detta – trots att vi avsätter 50 miljoner om året – visar sig under sista halvan av
mandatpreioden och kan uppgå till 60 miljoner.

4. Större investeringar 60 miljoner.
Alla kommuner gör stora investeringar vid sidan av ”vanliga” upphandlingar. Så även
Ekerö. Med anställda proffs och experter kan vi sänka kostnaden med 60 miljoner under
mandatperioden.

5. Den kommunala politiska verksamheten 18 miljoner.
Den politiska verksamheten i Ekerö kostade under 2020 755 kronor per invånare. Den
siffran skall ställas mot motsvarande för andra kommuner: Huddinge 493 kr och Järfälla
503 kr. Totalt i Ekerö kostar politiken 22 miljoner i år. Vår målsättning är att bli lika
kostnadseffektiva som andra kommuner. Det går att spara och skära med bibehållen
demokratisk nivå.